Cầu Kè: Điểm tổ chức Đại hội cấp huyện - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cầu Kè lần thứ XII, nhiệm kì 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 3 ngày 28, 29 và 30/6/2020 Đảng bộ huyện Cầu Kè tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kì 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Trà Vinh chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp huyện để chỉ đạo rút kinh nghiệm.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trí Dũng, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Cơ quan Tổ chức-Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, các Đảng bộ ngành tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy đến dự rút kinh nghiệm và cùng 249/250 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4.000 đảng viên trong huyện về dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Quang cảnh đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong 05 năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân Cầu Kè đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thành tựu nổi bật mà huyện đạt được trong nhiệm kì qua là tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm là 13,38%/năm, đạt 102,92% so Nghị quyết, tăng 1,8 lần so năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 55,32% xuống còn 40,04%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng tăng từ 13,66% lên 17,91%; tỷ trọng dịch vụ tăng từ 31,02% lên 42,06%. Huy động tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 10.220 tỷ đồng, cao hơn 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước. Đến nay huyện có thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 59 triệu đồng, đạt gần 110% nghị quyết và tăng gần 2 lần so với năm 2015, giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện từ 9,29% năm 2015 xuống còn 1,59% năm 2020. Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bằng nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và vận động xã hội hóa gần 1.100 tỷ đồng, huyện đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng trên 300 công trình phúc lợi xã hội, trong này có các công trình trọng điểm như: Cống Bông Bót, cống Tân Dinh, đường trục giữa cù lao Tân Qui, xã An Phú Tân, nâng cấp các hương lộ, xây dựng mới nhiều tuyến giao thông huyết mạch, xây dựng Quãng trường, Hồ bơi, trụ sở Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, các công trình kiết thiết Trung tâm huyện, góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội và các nhu cầu của người dân. Một thành tựu nổi bật trong nhiệm kì qua là huyện đã xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2019. Bên cạnh đó, công tác quốc phòng- an ninh không ngừng được tăng cường, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng theo hướng trong sạch vững mạnh, các cơ sở Đảng phát huy tính dân chủ và vai trò lãnh đạo, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Hằng năm tỉ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm trên 85%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đặc biệt năm 2019 Tỉnh ủy Trà Vinh công nhận Đảng bộ huyện Cầu Kè đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".

Đ/c Trần Trí Dũng, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Trí Dũng, UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Cầu Kè đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhìn tổng quan thì diện mạo kinh tế xã hội của huyện đã có nhiều đổi thay, đời sống nhân dân đã được nâng lên đáng kể và là huyện có mức thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 4 so với 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025 là hết sức nặng nề, vì vậy trong nhiệm kì mới 2020-2025 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị Đảng bộ huyện Cầu Kè cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
Một là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ; chủ động phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ... Chú trọng và thường xuyên nhận diện, đánh giá để kịp thời chấn chỉnh và sàn lọc đưa ra khỏi Đảng, khỏi bộ máy những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức yếu kém, suy thoái chậm khắc phục, thiếu gương mẫu.
Hai là, Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tin giảm biên chế gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạo đức, chuyên nghiệp, kỹ luật, kỹ cương, phục vụ nhân dân gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Ba là, đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng biến đổi khí hậu, phát huy tốt các tiềm năng, nhất là tiềm năng về kinh tế vườn, thủy sản nước ngọt. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và thuỷ sản gắn với tổ chức lại sản xuất và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; tập trung nghiên cứu xây dựng - nhân rộng mô hình sản xuất lớn, thâm canh, chuyên canh hiệu quả để hướng đến sự liên kết và phát triển bền vững.
Bốn là, tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Chủ động làm tốt công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, bảo đảm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025 có lực lượng doanh nghiệp đông và mạnh, thực sự là lực lượng đầu tàu trong việc đóng góp ngân sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Năm là, Cầu Kè có tiềm năng và lợi thế lớn về du lịch, do đó cần quan tâm đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này, nhất là du lịch sinh thái miệt vườn; kết hợp du lịch nông nghiệp, sinh thái, văn hóa với du lịch tâm linh hướng đến hình thành các điểm, tuyến du lịch phục vụ xuyên suốt và tham gia vào các tuyến du lịch của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Sáu là, triển khai và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy đối với người có công, dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Đồng thời, nỗ lực, quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao và nhiều xã nông thôn mới kiểu mẫu".
Về công tác bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm và khách quan trong lựa chọn, phải lựa chọn cho được những đồng chí không có biểu hiện suy thoái, thật sự là những người tiêu biểu, nổi trội về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, uy tín, gương mẫu, trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI. Sau Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Cấp ủy khóa mới khẩn trương báo cáo kết quả Đại hội với đảng viên và nhân dân, bổ sung hoàn thiện văn bản, điều chỉnh, phân công, sắp xếp cán bộ; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nghiêm túc, đạt hiệu quả nghị quyết và kết quả đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp. Đồng thời, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng tin tưởng rằng, trong giai đoạn 5 năm tới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cầu Kè sẽ tiếp tục giữ vững "đoàn kết, năng động, sáng tạo" và sẽ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vì mục tiêu "đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long".

Quang cảnh đại biểu biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020-2025

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII, trong đó tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu quan trọng như: Phấn đấu bình quân hàng năm giá trị sản xuất tăng 13,5%, trong đó nông-ngư nghiệp tăng 6,4%, công nghiệp, xây dựng tăng 16,9%, dịch vụ tăng 18,6%; Đến năm 2025 tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 31%; tổng thu ngân sách hàng năm tăng 15%; huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 14.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm hàng năm 3.500 lao động; tỉ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 0,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; Đến năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao (trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trước năm 2025; tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi mẫu giáo đạt 80%, tiểu học 100%, trung học cơ sở đạt 99,5% và trung học phổ thông đạt 80%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 chiếm 95% dân số; tỉ lệ hộ sử dụng điện an toàn và hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỉ lệ xử lý chất thải y tế đạt 100%; 100% cơ quan, đơn vị và xã-thị trấn vững mạnh về quốc phòng an ninh, giữ vững, ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Về chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phấn đấu phát triển 500 đảng viên mới, đến năm 2020 tỷ lệ đảng viên chiếm 3,5% so với dân số của huyện; hàng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ; trên 80% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, nghề nghiệp đạt từ 85% trở lên so với tổng số đối tượng trong độ tuổi cần tập hợp. Cùng một số chỉ tiêu quan trọng khác.

Quang cảnh Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cầu Kè khóa mới gồm 41 đồng chí, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI gồm 21 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp đầu tiên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới đã bầu 13 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Khải được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh và Trần Phong Ba được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; Ban chấp hành khóa mới đã bầu 07 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Trần Văn Trạng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy.

BCH khóa mới ra mắt hạ quyết tâm tại Đại hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cầu Kè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Tấn Lập


Tin liên quan
THÔNG BÁO - VĂN BẢN MỚI
| TRÀ VINH TÌNH ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
| DU LỊCH TRÀ VINH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
LIÊN KẾT NHANH
THƯ VIỆN VIDEO
Hôm nay:
123
Hôm qua:
669
Trong tuần:
3,852
Tất cả:
293,135

;