HỆ THỐNG VĂN BẢN
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH NGÀY HIỆU LỰC FILE
34-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 13/11/2018 13/11/2018 Download
32-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 13/11/2018 13/11/2018 Download
31-CTr/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bến Tre 13/11/2018 13/11/2018 Download
85/VNCERT-ĐPƯC V/v theo dõi, ngăn chặn mã độc GandCrab 13/11/2018 13/11/2018 Download
04-TT/TU Thông tri về nhiệm vụ năm học 2018-2019 13/11/2018 13/11/2018 Download
2978/UBND-KGVX Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 30/07/2020 30/07/2020 Download
150/KH-TU Kế hoạch tổ chức thực hiện phương châm hành động năm 2020 của Tỉnh ủy "Nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt, sáng tạo, bức phá, phát triển nhanh và bến vững" 20/08/2020 20/08/2020 Download
THÔNG BÁO - VĂN BẢN MỚI
| TRÀ VINH TÌNH ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
| DU LỊCH TRÀ VINH
THÔNG TIN CẦN BIẾT
LIÊN KẾT NHANH
THƯ VIỆN VIDEO
Hôm nay:
358
Hôm qua:
777
Trong tuần:
1,135
Tất cả:
267,223

;